گل سیلور در آپارات

مشاهده کلیپ های زیبای گل سیلور موجود در آپارات

مجموعه ای از تمامی محصولات موجود در گل سیلور با همکاری بانوان خازنی

و مدیریت خانم کرمانی به زیبایی هرچه تمام تر برای مشاهده تمامی مردمان

ایران زمین اماده کرده ایم امیدواریم با مشاهده این کلیپ ها و پیوستن به مخاطبین

گل سیلور همانند دو دهه گذشته پشتیبان فروشگاه بوده و ما را در به انجام این

امر کمک و یاری بفرمائید. در همین راستا مدیریت در نظر دارد قیمت محصولات

فروشگاه را برای تمام هموطنان ثابت نگه دارد وحداقل تغییرات اعمال شود

که البته در بیشتر محصولات تغییراتی اعما نشده است.

توضیحات بیشتر