چوب آبنوس

چوب آبنوس

چوب آبنوس چوبی سیاه رنگ ، بسیار سخت و محکم و سنگین وزن است

به طوری که بر خلاف چوب های دیگر روی آب نمی ایستد و داخل

آب فرو می رود . بهترین نوع آن ، صاف ، سیاه رنگ و بدون خط می باشد .

آبنـوس درختی استــوایی است که در قــارة آفــریقا، و نیز در ماداگـاسکــار، هند، ژاپن،

جــزایر فـیلیپین، آمریکای شمـالی و جنوبی می‌روید و سیاه‌ترین آبنــوس، یعنی گونة

مرغوب آن، از سیلان و جـــزایر هند شرقی به دست می‌آید.

انواع آبنوس گاه تا ارتفاع 15 متر نیز رشد می‌کند. پوست این درخت خاکستری تیره،

مغز ان (یعنی تنها قسمت مورد استفاده‌اش) معمــولاً سیــاه‌رنگ و بخش بیــرونی‌تر

چــوب، یا لایة زیرپوست آن، سفید، خاکســری یا میخکی روشن است.

در بعضی از انــواع آن مغــز چوب، قهوه‌ای تیره است و می‌تواند دارای رگه‌های قــهوه‌ای روشن،

قـرمز یا زرد باشد. در تنسوخ نامه (نصیـرالدین طوسی، 233) و بحرالجــواهر (هــروی، 11) آمده که

چوب آبنـوس

در آب فــرو می‌رود، اما ظاهراً فقط آبنوسی که کاملاً اشباع شده، از آب سنگین‌تر است.

نسوج چوب آبنوس آکنده از صمغ قهوه‌ای تیره یا سیــاه‌رنگ سختی است.

همین صمغ احتمالاً موجب تُردی آبنوس می‌شود و آن را برای خرّاطی و منبّت‌کاری مناسب می‌سازد.

مرغوب‌ترین انواع آبنوس نوع سیاه آن است که بسیار آسان و خوب صیقل می‌پذیرد.

ابن بیطار محکم‌ترین نوع آبنوس را آبنوس حبشی می‌داند که سخت و سیاه و توپر است.

شکستة آن گزنده و قابض زبان است و چون بر آتش بگذراند بخاری خوشبوی از آن بر می‌خیزد.

چون آبنوس تازه محتوی چربی است، وقتی نزدیک آتش قرار گیرد، مشتعل می‌شود (ص 8).

دانشمندان قدیم ایرانی و عرب آبنوس را همانند درخت عنّاب، تخم آن را مانند تخم حنا، میوه‌اش

را مانند انگور، برگش را مانند برگ صنوبر و پهن‌تر از آن توصیف کرده‌اند

و آن را از جملة چوبهای گرانبها و داروهای پزشکی دانسته‌اند،

ولی هر کدام از‌ آنان که ذکری از آبنوس کرده‌اند، آن را متعلق به سرزمینهای بیرون

از مرزهای ایران دانسته‌آند. حدودالعالم‌ از جزیره‌الفضّه «اندر دریاءِ اقیانوس مشرقی»،

معجم‌البلدان از مُقِدشو در جنوب یمن (یاقوت، 4/602) و صیدنه از وَقْوان و سواحل

زنگبار و حبشه (بیرونی، 38) به عنوان مناطق آبنوس خیز نام می‌برد.

در گالری نقره  هم می توانیداز محصولاتی مانند سرویس و سینه ریز و دستبند و

آویز نقره و انگشتر نقره با فیروزه نیشابور و بدون فیروزه دیدن کنید و خرید نمائید.

از این میان تنها اصطخری است که می‌گوید «از سیراف متاع دریا خیزد چون عود و

عنبر و عاج و آبنوس و از آنجا به آفاق برند» (ص 134). از عبارت اصطخری دانسته نمی‌شود

که آیا سیراف خود آبنوس خیز بوده یا به اقتضای بندر بودنش صرفاً مرکز مبادلة این چوب به

عنوان یکی از اقلام بازرگانی بوده است. از گزارشهای پیشینیان بر می‌آید که در برخی از نقاط اران آن زمان، از

آبنوس در ساختن برخی افزارها مانند کمان و دسته‌های کارد استفاده می‌شده است.

برگرفته از سایت پاری ویکی

خواص و فواید چوب آبنوس

از سوزاندن آبنوس ، بوی خوشی بلند می شود . آبنوس ،سنگ کلیه و

مثانه را نرم و دفع می کند و برای درد شکم نیز مفید است .

عکس از سایت ویکی پدیا