حکایت سنگ عقیق

1- صدقه امیرمومنان علیه السلام به مرد فقیر در حال نماز

در کتب تاریخ نقل شده که وقتی مرد فقیری وارد مسجد شد واز اصحاب در خواست کمک کرد و

کسی جز از امیر مومنان (ع) که در حال نماز بود به او کمک نکرد آن انگشتری که امیر مومنان (ع)

به مرد فقیر داد عقیق قرمز یمانی بوده است.

2- آداب استخاره

در کتاب مصباح درباره آداب و مستحابات عمل استخاره آمده است کهاستخاره کننده انگشتر عقیق در دست

راست کند در حالی که روی آن نوشته شده باشد (محمد و علی ) وسپس با دست راست قبضه ای بگیرد .

3- آداب خوردن تربت امام حسین علیه السلام

در کتاب بحارالانوار برای خوردن تربت امام حسین (ع) و شفا طلبی از آن آدابی ذکر شده است ، از جمله

آن که :هر گاه خواستی مقداری از تربت امام حسین (ع) را برداری و استفاده کنی انگشتری نقرهدر دست کن

که نگین آن عقیق باشد و بر روی آن نوشته باشد : ماشاءالله لاقوه الا بالله استغفرالله

حکایت سنگ عقیق

4- دفن میت

سیره و روش بسیاری از بزرگان و علما این چنین بوده که برروی نگین عقیقی اسم جلاله

خداوند واسماء چهارده معصوم را حک کرده و وصیت می کردند که بعد از مرگ آنها در

هنگام دفنشان این نگین را در دهان آنها بگذارند این عمل یکی از مستحباتی است که بسیار

سفارش شده است .

5- ایمنی از شر حاکم ظالم و هراس انگیزها

امام باقر علیه السلام فرمودند: دست نمودن انگشتر عقیق انسان را از شر سلطان ظالم و

هرچه که او از آنها می ترسد و می گریزد نگاه می دارد. روزی حاکم شهری دستور داد

تا یکی از سادات را بدون جرم دستگیر کنند. وقتی سربازان آن مرد را می بردند امام صادق (ع)

او را در آن وضعیت مشاهده نموده و فرمود: برای او انگشتر عقیق بفرستید تا آن را در دست

کند . خانواده ان سید انگشتر عقیق برای او فرستادن ، پس آن مرد از حاکم اذیت و آزاری ندید.

برگرفته از کتاب سنگها و خواص اعجاب انگیز