فواید انگشتر فیروزه

1- شادابی روح ؛

2- تقویت چشم ؛

3- سعه صدر ( گشایش سینه ) ؛

4- تقویت قلب ؛

5- تسهیل امور ؛

امام صادق ( علیه السلام) درباره این پنج فایده فرموده اند : دوست دارم هر شخص

مومن پنج انگشتر در دست داشته باشد . عقیق ، حدید صینی ، یاقوت ،

در نجف و فیروزه که این خواص را دارد :

1- نگاه به آن سبب نشاط و شادابی روح می شود؛

2- نگاه به آن چشم را قوی می کند ؛

3- دست کردن آن ، سعه صدر و تحمل در برابر مشکلات می بخشد ؛

4- قلب را تقویت می کند و قوت می بخشد ؛

5- حاجت را برآورده می سازد و کار ها را آسان می کند.

در گالری نقره  هم می توانیداز محصولاتی مانند سرویس و سینه ریز و دستبند و

آویز نقره و انگشتر نقره با فیروزه نیشابور و بدون فیروزه دیدن کنید و خرید نمائید.

6- دفع فقر ؛

امام صادق ( علیه السلام ) می فرماید : کسی که انگشتر فیروزه در دست کند ، فقیر

نمی شود و بی پول نمی ماند .

فواید انگشتر فیروزه

7- یاری و کمک در امور

امیر مومنان ( علیه السلام ) چهار انگشتر در دست داشته اند که یکی از آن ها فیروزه

بوده و حضرت آن را برای پیروزی در برابر مشکلات به دست می کرده اند .

8- سبب بالا رفتن دعا و تسریع در اجابت آن

پیامبر اکرم ( ص ) می فرماید : که همانا خداوند به من خطاب کرده : ای پیامبر !

همانا من حیا می کنم از این که بنده ای در دستش انگشتر فیروزه باشد و دستش را

به دعا بلند کند و من دعای او را مستجاب نکنم و دست خالی بر گردانم .))

سنگ فیروزه ، خواص دیگری نیز دارد که در بخش سنگ نوشت ها ، خواهد آمد .

نقل از کتاب  سنگها و خواص اعجاب انگیز