فواید انگشتر زمرد

1- آسان شدن امور

امیر مومنان ( علیه السلام ) فرمودند : انگشتر زمرد دست کردن باعث آسان شدن

و گره گشایی کار ها می شود و مشکل ساز نیست

نگین زمرد در اسلام، سبب آسانی کارهاست، فقر را به توانگری مبدل می‌کند.

از امام رضا (علیه السلام) درباره نگینی که از سنگ زمرد ساخته می‌شود، پرسیدند؟ امام فرمودند: اشکالی ندارد

اما به هنگام طهارت گرفتن (استنجار) آن را از دست درآورند.

از امام کاظم (علیه السلام) سؤال شد آیا انگشتر را باید در دست راست کرد یا چپ؟ فرمودند: هرطور که

می‌خواهی، دست راست باشد یا چپ.

رسول خدا(ص) فرمودند: یا علی! انگشتر در دست راست کن که این عمل فضیلتی است از سوی خدای – عزوجل

– برای آفریدگان مقربش.

رسول اکرم(ص) می‌فرمایند: امتم را از دست کردن انگشتر در انگشت سبابه و وسط نهی می‌کنم و در روایتی

دیگر این عمل (انگشتر در انگشت سبابه و وسط نمودن) را از افعال قوم لوط دانسته‌اند.

فواید انگشتر زمرد

2- رفع فقر و سبب پول دار شدن

ارزنده ترین سنگ قیمتی بعد از الماس، زمرد است که خواص عمده آن عبارتند از :

الف) فردی که آن را بدست نماید سحرو جادو در او اثر نمی کند.

ب) بی نیاز است و فقیر نمی شود.

ج) انگشترزمرد چشم زخم و سحر و جادو را باطل می کند و موجب نشاط انسان می شود.

ه) سبب آسانی کارها می شود.

و) فقر را به توانگری تبدیل می کند.

از امام رضا (علیه السلام) درباره نگینی که از سنگ زمرد ساخته می شود، پرسیدند؟امام فرمود:اشکالی ندارد اما

به هنگام طهارت گرفتن (استنجار) آن را از دست درآورند.

رسول گرامی ( ص ) فرموده اند : دست کردن انگشتر زمرد باعث بر طرف شدن

فقر می شود در حدیث دیگری امام رضا ( ع ) می فرمایند : دوست داشتن انگشتر

زمرد فقر را به ثروت مندی تبدیل می کند .

نقل از کتاب خواص اعجاب انگیز سنگها و سایت های لینک داده شده