سنگ عقیق یمانی در کشور هایی هم چون یمن ، هندوستان ، ایران ، چین ، در رنگ های گوناگون قرمز

زرد و سفید و کبود یافت می شود . اما فضائل و فواید گفته شده درباره ی کدام نوع از عقیق است ؟

و آیا این فواید درباره ی تمام عقیق ها صحت دارد و یا فقط مخصوص عقیق یمانی است ؟

ابنه شهر آشوب نقل میکند که : روزی جبرئیل بر پیامبر اکرم ( ص ) انزر شد و گفت : یا رسول الله

پروردگارم بر تو سلام و درود می فرستد و می فرماید انگشترت را در دست راست کن و نگین آ ن را

هم عقیق قرار بده و به پسر عمویت علی ( ع ) نیز بگو انگشترش را در دست راست قرار دهد و

نگین آن را عقیق قرار دهد . پیامبر اکرم ( ص ) پیام جبرئیل را به امیر مومنان علی ( ع ) رسانیدند .

حضرت علی ( ع ) عرضه داشت : یا رسول الله عقیق چیست ؟ رسول خدا ( ص ) فرمودند :

عقیق کوهی در کشور یمن است . روزی امیر مومنان علی ابن ابیطالب ( علیه السلام )

از کنار جسدی می گذشتند که انگشتری با نگین عقیق در دست داشت ، در این حال امیر مومنان

فرمودند : انگشترش را برای من بیاورید . همراهان حضرت ، انگشتر آن مرد مقتول را از دستش

درآوردند و به حضرت دادند . امیر مومنان نگاهی به آن انگشتر کردند و فرمودند : برای چه از

صاحبت که تو را در دست داشت محافظت نکردی ( ومانع کشته شدنش نشدی ) ؟ پس انگشتر به

صدا در آمد و گفت: یا علی (ع) من

سنگ عقیق یمانی

یمانی نیستم. کنایه از این که خاصیت حفظ از حوادث

و بلایای ویژه عقیق یمانی است. با توجه به دو حدیثی که ذکر گردید و دیگر قراین باید گفت که

خواص یاد شده برای عقیق ، ویژه ی عقیق یمانی به خصوص عقیق یمانی سرخ است . البته

نمی توان گفت که عقیق دیگر مناطق چون عقیق ایرانی و هندی و چینی و غیره هیچ خاصیتی ندارند

بلکه همه این خواص به طور کامل در آنها نیستند: چرا که بنابر روایات، بعضی از امامان ( ع )

عقیق روم در دست داشتند و اگر عقیق رومی هیچ فضیلتی نداشت ، آن بزرگواران در دست

نمی کرده اند. گفتنی است معدن عقیق کشور یمن در منطقه ی جنوبی شهر صنعان می باشد.

نقل از کتاب سنگها و خواص اعجاب انگیز