فواید انگشتر حدید صینی

هر کس دعای هفت جلاله را بر روی سنگ حدید نقش کند و آن را همراه دارد

از شر اجنه و افراد مبتلا به جن در امان می ماند و گشایش در کارهایش پیدا میشود.

« اَعُوذُ بِجَلالِ اللّهِ

اَعُوذُ بِکَلِماتِ اللّهِ

اَعُوذُ بِرَسوُلِ اللّهِ

امَنْتُ بِاللّهِ و کتبه

اِنّى واثِقٌ بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ

اَشْهَدُ اَنْ لا اله اِلاّ اللّهُ مُخْلِصا »

برای مسئولین مملکتی و نیز اشخاصی که گرفتاریهای بسیار شدید دارند

استفاده از آن در ایام گرفتاری توصیه میگردد.

در مناقب آمده است که یکی از انگشترهای حضرت علی (ع) انگشتر حدید سینی

بوده که برای قوتش دست می کرده است.

• حدید سینی هنگام رویایی با اهل شر، آن ها را خاموش و نیز دشمنی های جن و انس را از بین می برد.
• جهت نیرومندی و قوت مفید است.
• باعث دوری اجانین و شیاطین می شود.
• از شر هر موجودی در امان می دارد.
• اثر چشم بد را از بین می برد.
• باعث آسانی وضع حمل می شود. (البته این نگین به هیچ وجه به زنان باردار توصیه نمی شود چون برای جنین خطر دارد.)
• برای اجابت حاجات دشوار نیک است.
• باعث ایمنی از ترس میشود.

امام صادق (ع) می فرمایند: بد نمی دانم در دست کردن انگشتر حدید را وقتی که به دیدن کسی رود

که از او ترسد از اهل شر برای آنکه شر او ساکن می شود و انگشتر حدید شیاطین را دور می کند.

سوره حدید سوره ۵۷ از قرآن است و ۲۹ آیه دارد.

فواید انگشتر حدید صینی

واژه حدید به‌معنای آهن است و نامگذاری این سوره به دلیل استفاده از آن در آیهٔ ۲۵ این سوره ست. 

سوره مدنی است و مشابه سوره‌های مدنی علاوه بر مباحث عقیدتی در مورد مسائل اجتماعی و حکومتی 

نیز سخن می‌گوید. آیات نخست این سوره پیرامون توحید و صفات خدا است و سپس در مورد وضع

 منافقان، دعوت به ایمان و خروج از شرک، انفاق در راه خدا، عدالت اجتماعی، و نفی رهبانیت سخن می‌گوید.

در گالری نقره  هم میتوانید از محصولاتی مانند سرویس و سینه ریز و دستبند و

آویز نقره و انگشتر نقره با فیروزه نیشابور و بدون فیروزه دیدن کنید و خرید نمائید.

فواید انگشتر حدید صینی

امام صادق ( ع ) می فرمایند : دوست دارم هر مومنی پنج انگشتر در دست

داشته باشد ( عقیق ، فیروزه ، یاقوت ، در نجف و حدید صینی ) و هنگام

رویارویی و بر خورد با دشمنان دست کردن انگشتر حدید صینی را مکروه

نمی دانم ، بلکه بسیار دوست دارم تا آتش شر آن ها را خاموش کند پس همانا

انگشت حدید صینی ، اجنه و انسان های شرور و سر کش را فراری می دهد

و دور می کند سنگ حدید صینی ، دارای خواص دیگری نیز می باشد .

نقل از کتاب : سنگ ها و خواص اعجاب انگیز و سایت بیتوته